Brandbeveiliging

Synova

Transmissieprotocol SynoLINE

Compatibel met de detectorseries SynoDEC300C en 600C eb de branddetectiecentrale SynoCOM FC330C

Brandbeveiliging
Optische rookdetector

Optische rookdetector SynoDEC CP32DC

Voor een vroegtijdige waarschuwing bij rookvormende open en smeulende branden.

Warmtedetectoren

Warmtedetectoren SynoDEC H320

Voor brandsituaties waarin een snelle temperatuurstijging is te verwachten, of als andere brand detectren om bedrijfstechnische redenen niet kunnen worden toegepast.

Rook, multi sensor en warmte detector

Rook, multi sensor en warmte detector SynoDEC CP620C

Afneembaar voor speciale toepassingen.

Alarmindicatoren

Alarmindicatoren AI300/AI320/AI322/AI340

Voor het optisch signaleren van het alarm op de detector zelf.

Gasdetectie

Indien u met gas werkt, is een gasdetector een must om CO-gassen te detecteren en om vroegtijdig te waarschuwen wanneer een potentieel gevaar op CO vergiftiging bestaat... Een gaslek, een slecht werkende geiser, of een probleem met de LPG tank worden tijdig gemeld. Zelfs op afstand indien uw beveiligingssysteem met een telefoonmelder is uitgerust.

Gasdetectie

Bandit

Bosch

Beveiligingssystemen werden tot nog toe samengesteld uit vele verschillende individuele componenten. Bosch integreert nu alle noodzakelijke beveiligings-componenten in één enkel systeem.Eén centraal punt controleert alle functies en maatregelen voor brandbeveiliging, met hoge flexibiliteit en een compacte opbouw.

De detectoren van Bosch bieden een effectieve combinatie van nauwkeurige branddetectie en een grote betrouwbaarheid tegen vals alarm. Optische en thermische sensor en een brandgassendetector werken samen met de intelligente brandpatroonherkenning om brand met grote nauwkeurigheid te detecteren.

  • Door het gebruiken van efficiënte algoritmes en geïntegreerde alarm patroonherkenning, bereiken alle MAGIC.SENS detectoren de top op het gebied van intelligente branddetectie.
  • Driftcompensatie verzekert een constant reactievermogen en de actieve supervisie van de alarm-elektronica verzekert een permanente werking van de detector.
  • Een actieve contaminatieherkenning laat toe om de vervangingsintervallen te verlengen.
  • De aanpassing van de alarmkarakteristieken aan individuele kamercondities verzekert snelle en betrouwbare alarmgeneratie, terwijl het risico op vals alarm beperkt wordt.
  • Met de vroegtijdige waarschuwing alarmfunctie kan het alarmsysteem geoptimaliseerd worden.

Bosh magic.sens detectorenDoe hier uw prijsaanvraag